Jedálny lístok ®C Mlados» je zverejňovaný na novej adrese:

https://www.hosnz.sk/mladost.html